ச.துரை கவிதைகள் 1


கூடைக்குள் வைக்கப்படுகிற
ஆப்பிளைப் போல்தான்
ஒவ்வொரு இரவுகளிலும்
உன்னை தொட்டிலுக்குள்
வைப்பேன் மகளே
நீ அத்தனை சிவப்பு
மொழி அத்தனை இனிப்பு
அம்மா உனக்கு அழகான குடுமியிடுவாள்
அது அப்படியே ஆப்பிளின்
காம்பைப்போலவே இருக்கும்.

                -ச.துரை

Comments