கல்யாண்ஜி கவிதைகள் - 20இப்படியா அப்படியா
எப்படி இருந்தது என
நாலைந்து சொற்களை
அவரே தந்து
வலியினைச் சொல்லுடன்
பொருத்தச் சொன்னார்.
உச்ச மகிழ்வுக்கும்
உச்ச வலிக்கும்
அனுபவிப்பனிடம்
அடைமொழி இல்லை
எம் வலி ஆகாது
உம் வலி.
~
கல்யாண்ஜி

Comments