அம்பேத்கர் சிந்தனைகள்


"சாதி என்னும் அரக்கனை நீங்கள் அழித்தொழிக்கும் வரை,
சமுதாய சீர்திருத்தமோ, அரசியல் சீர்திருத்தமோ நிகழப்போவதில்லை" 

பாபா சாகேப் அம்பேத்கர்

Comments