ஜே.கே.ரௌலிங்


சொர்க்கம் என்பது ஒரு நூலகம் போலத்தான் இருக்கும் என்று தான்  நான் எப்போதும் கற்பனை செய்திருக்கிறேன்

ஜே.கே.ரௌலிங் 

#jkrowling #jkrowlingquotes

Comments